Josef Pavelka

Narozen: v roce 1910

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PAVELKA Josef

B

71. (Č. Budějovice)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 14.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Řeč v rozpravě:

k zákonu o požární ochraně t. 224

25, 17. IV. 1958; 66.ISP (příhlásit)