Josef Palas

Narozen: v roce 1915

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PALAS Josef

KSČ

208. (Bruntál-Šternberk)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 22.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. kult.

Zpravodajem:

kult. výb. t. 22-P

(zákonné opatření předsednictva NS o úpravě platových poměrů učitelů a vychovatelů).

P 10, 19. VII. 1956.

kult. výb. zpr. t. 327

(o muzeích a galeriích).

33, 9. VII. 1959; 173.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o organizaci tělesné výchovy (t. 99).

15, 20. XII. 1956; 109.ISP (příhlásit)