Josef Novák

Narozen: v roce 1913

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NOVÁK Josef

KSČ

112. (Ústí n. L.)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 17.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zahr. od 10. 2. 1956.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1959 (tisk 288).

30, 19. II. 1959; 72.ISP (příhlásit)