Václav Nosek

Narozen: v roce 1892
Zemřel: v roce 1955

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NOSEK Václav

KSČ

41. (Slaný)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 10.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954.

Jmenován ministrem pracovních sil 12. XII. 1954.

1, 13. XII. 1954; 7.

Zemřel 22. VII. 1955; jeho nástupce Josef Pokorný.ISP (příhlásit)