Václav Myška

Narozen: v roce 1903

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MYŠKA Václav

L

132. (Liberec)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 18.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. dočas., zdrav.

Zvolen členem komise (kraj český) pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 353 tr. z.

18, 18. IV. 1957; 221.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o nemocenském pojištění zaměstnanců (t. 89) a o zákonu o sociálním zabezpečení (t. 90); mluví též o šestém snížení maloobchodních cen spotřebního zboží.

14, 30. XI. 1956; 63.

o rozpočtovém zákonu na rok 1959 (tisk 288).

30, 20. II. 1959; 93.

o zákonu, kterým se mění zákon o jednotné preventivní a léčebné péči (tisk 361).

35, 18. XII. 1959; 26.ISP (příhlásit)