František Mráz

Narozen: v roce 1906

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MRÁZ František

KSČ

225. (Hodonín)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 23.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. dočas., úst. práv.

Zpravodajem:

úst. práv. výb. t. 14-P

(zákonné opatření předsednictva NS o změně předpisů o rozvodu).

P 6, 15. XII. 1955.

úst. práv. výb. zpr. t. 103

[zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)].

15, 19. XII. 1956; 15.

zahr., úst. práv. a rozp. a hosp. výb. zpr. t. 186

(zákon o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a jugoslávskými občany).

20, 31. X. 1957; 89.

výb. úst. práv. a zahr. zpr. t. 241

(zákon o úpravě některých nároků a závazků souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou).

26, 3. VII. 1958; 68.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o stát. plánu rozvoje národního hospodářství RČS na rok 1955 (t. 19) a o rozpočtovém zákonu na rok 1955 (t. 18).

o úst. zákonu o slovenských národních orgánech (t. 71).

11, 31. VII. 1956; 106.

o zákonu o družstevní bytové výstavbě (t. 307).

32, 12. V. 1959; 36.

o rozpočtovém zákonu na rok 1960 (t. 374).

36, 18. II. 1960; 101.ISP (příhlásit)