Augustín Mµkvy

Narozen: v roce 1923

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MĽKVY Augustín

KSS

270. (Bratislava VI.)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 26.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. dočas., úst. práv.

Zpravodajem:

úst. práv. výb. zpr. t. 102

(zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 86/1950 Sb.).

15, 19. XII. 1956; 24.

úst. práv. výb. zpr. t. 136

(zákon o kárném (disciplinárním) stíhání rozkrádání a poškozování majetku v socialistickém vlastnictví.

18, 18. IV. 1957; 242.

úst. práv. výb. zpr. t. 260

(zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství).

27, 17. X. 1958; 169.ISP (příhlásit)