Jan Mátl

Narozen: v roce 1902
Zemřel: v roce 1968

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MÁTL Jan

ČS

258. (Ostrava I-město-střed)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 25.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. mandát. 13. 12. 1954 - 20. 2. 1959.

Výbor zdravotní od 20. 2. 1959.

Iniciativní návrhy:

na vydání zákona o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí (t. 322).

33, 8. VII. 1959; 12.

Zpravodajem:

rozp. a hosp., úst. práv. a zdrav. výb. zpr. t. 89

(zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců).

14, 29. XI. 1956; 9.

mandát výb. zpr. t. 193 (za posl. J. Vodičku)

(ověření platnosti volby posl. Š. Brenčiče).

20, 30. X. 1957; 19.

Řeč v rozpravě:

o Státní smlouvě o obnovení nezávislého a demokratického Rakouska (t. 31).

8, 30. VIII. 1955; 27.

o zákonu o zkrácení pracovní doby (t. 78).

13, 24. IX. 1956; 20.

o zákonu o využití nerostného bohatství (horní zákon), (t. 168).

19, 5. VII. 1957; 100.

o zákonu o druhém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Republiky československé (t. 250).

27, 16. 10. 1958; 85.

o zákonu o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí (t. 322).

33, 8. VII. 1959; 20.ISP (příhlásit)