MUDr. Štefan Manca

Narozen: v roce 1915

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MANCA Štefan, MUDr.

B

282. (Piešťany-Nové Mesto n. Váhom)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 26.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Rada poslanců.

Výb. zdrav.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

10, 9. II. 1956; 12. 18, 18. IV. 1957; 218. 25, 16. IV. 1958; 7. 36, 18. II. 1960; 183.

Návrhy iniciativní:

na vydání ústavního zákona o slovenských národních orgánech, t. 66.

11, 31. VII. 1956; 100.

Zpravodajem:

zdrav. výb. zpr. t. 115

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči).

16, 6. III. 1957; 63.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o stát. plánu rozvoje národního hospodářství RČS na rok 1955 (t. 19) a o rozpočtovém zákonu na rok 1955 (t. 18).

4, 23. III. 1955; 151.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se mění vládní nařízení o provozu na silnicích (t. 18-P).

P 7, 12 IV. 1956;

o zákonném opatření předsednictva NS o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků (t. 23-P).

P 10, 19. VII. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS, jímž se mění některé předpisy o platových poměrech státních zaměstnanců a o působnosti ministrů a ústředních úřadů při provádění státní mzdové politiky (t. 26-P).

P 12, 13. XII. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS o těžbě rašelin (t. 27-P).

P 12, 13. XII. 1956.

návrhu na prohlášení Národního shromáždění RČS k Manifestu míru.

23, 19. XII. 1957; 19.

o rozpočtovém zákonu na rok 1959 (t. 288).

30, 20. II. 1959; 106.ISP (příhlásit)