Pavla Letavajová

Narozena: v roce 1919

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LETAVAJOVÁ Pavla

B

322. (Šahy-Krupina)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 29.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Rada poslanců.

Výb. zeměd.

Zvolena členkou komise (kraj slovenský) pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 353 tr. z.

18, 18. IV. 1957; 221.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců (t. 297), o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení (t. 298) a o zákonu o některých změnách v sociální zaopatření příslušníků ozbrojených sil (t. 299). 31, 26. III. 1959; 27.ISP (příhlásit)