Vilém Krejčí

Narozen: v roce 1927

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KREJČÍ Vilém

KSČ

248. (Karviná-Fryštát)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 24.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. rozp. a hosp. od 10. 2. 1956.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o stát. plánu rozvoje národního hospodářství RČS na rok 1955 (t. 19).

4, 22. III. 1955; 83.

o zákonu o využití nerostného bohatství (horní zákon), (t. 168).

19, 5. VII. 1957; 112.

o státním rozpočtu na rok 1958 (t. 222).

24, 15. IV. 1958; 95.ISP (příhlásit)