Antonín Krček

Narozen: v roce 1921
Zemřel: v roce 1970

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KRČEK Antonín

KSČ

14. (Praha hl. město)

Náhradník za Ant. Novotného

Slib vykonal 24, 15. IV. 1958; 9.

Volba ověřena 24, 15. IV. 1958; 9.

Výb. zahraniční od 20. 2. 1959.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 358

(Provolání Nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik k parlamentům všech zemí světa o všeobecném a úplném odzbrojení).

34, 18. XI. 1959; 10.

Řeč v rozpravě:

ke zprávě předsedy vlády o výsledcích porad v Moskvě.

26, 3. VII. 1958; 34.ISP (příhlásit)