JUDr. Miroslav Klinger

Narozen: v roce 1893
Zemřel: v roce 1979

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KLINGER Miroslav, JUDr.

ČS

24. (Praha-město)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 12.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. dočas., úst. práv.

Zvolen členem komise (kraj český) pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 353 tr. z.

18, 18. IV. 1957; 221.

Zpravodajem:

Vlád. návrh t. 17-P

(zákonné opatření předsednictva NS o zrušení Jednotného fondu pracujících).

P 7, 12. IV. 1956; 8.

Vlád. návrh t. 24-P

(zákonné opatření předsednictva NS, kterým se mění ustanovení o mzdě zaměstnanců povolaných ke službě v branné moci).

P 11, 20. IX. 1956.

úst. práv. výb. zpr. t. 125

(zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon správní č. 88/1950 Sb.)

16, 6. III. 1957; 51.

úst. práv. výb. zpr. t. 137

(zákon o notářských poplatcích).

18, 18. IV. 1957; 226.

úst. práv. výb. zpr. t. 261

(zákon o závazcích k náhradě škody způsobené zaměstnancem porušením povinností z pracovního poměru).

27, 17. 10. 1958; 172.

úst. práv. výb. zpr. t. 343

(zákon o úpravě právních poměrů znalců a tlumočníků).

33, 8. VII. 1959; 40.

úst. práv. výb. zpr. t. 369

(zákon o Sbírce zákonů a o Úředním listě)

35, 18. XII. 1959; 32.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o stát. plánu rozvoje národního hospodářství RČS na rok 1955 (t. 19) a o rozpočtovém zákonu na rok 1955 (t. 18)

4, 23. III. 1955; 168.

o rozpočtovém zákonu na rok 1956 (t. 50).

10, 10. II. 1956; 130.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se mění vládní nařízení o provozu na silnicích (t. 18-P).

P 7, 12. IV. 1956.

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého z 30. VII. 1956.

11, 31. VII. 1956; 85.

o prohlášení NS k výzvě Nejvyššího sovětu SSSR k parlamentům všech zemí světa o zastavení pokusů s atomovými a vodíkovými zbraněmi.

24, 15. IV. 1958; 32.ISP (příhlásit)