Antonín Klečka

Narozen: v roce 1899
Zemřel: v roce 1986

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KLEČKA Antonín, akademik

KSČ

19. (Praha-město)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 12.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zeměď.

Zpravodajem:

zeměděl. výb. zpr. t. 337

(o ochraně zemědělského půdního fondu).

33, 9. VII. 1959; 122.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o stát. plánu rozvoje národního hospodářství RČS na rok 1955 (t. 19) a o rozpočtovém zákonu na r. 1955 (t. 18).

4, 22. III. 1955; 144.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o vysokých školách (t. 80).

13, 24. IX. 1956; 64.

o zákonném opatření předsednictva NS o zřízení pobočky Československé akademie zemědělských věd na Slovensku. (t. 34-P.).

P 16, 18. XII. 1958.ISP (příhlásit)