Zdeněk Kalaš

Narozen: v roce 1923

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KALAŠ Zdeněk

KSČ

93. (Karl. Vary)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 16.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. rozp. a hosp. od 18. 4. 1957.

Zvolen členem komise (kraj český) pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 353 tr. z.

18, 18. IV. 1957; 221.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o umělém přerušení těhotenství (t. 203).

23, 19. XII. 1957; 33.ISP (příhlásit)