Josef Juran

Narozen: v roce 1885
Zemřel: v roce 1963

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JURAN Josef

KSČ

176. (Rosice)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 20.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Rada poslanců.

Výb. mandát.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o nemocenském pojištění zaměstnanců (t. 89) a o zákonu o sociálním zabezpečení (t. 90).

14, 30. XI. 1956; 59.ISP (příhlásit)