Vladimír Janko

Narozen: v roce 1917
Zemřel: v roce 1968

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JANKO Vladimír

KSČ

262. (Opava II.-jih)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 25.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Řeč v rozpravě:

o Varšavské smlouvě 1955 (t. 24).

6, 24. V. 1955; 49.ISP (příhlásit)