Václav Jakoubek

Narozen: v roce 1902

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JAKOUBEK Václav

L

30. (Praha-venkov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 12.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Rada poslanců.

Výb. zeměd. od 18. 4. 1957.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o jednotných zemědělských družstvech (t. 328),

o zákonu o výkupu zemědělských výrobků (t. 330),

o zákonu o zemědělské dani (t. 329),

o zákonu o ochraně zemědělského půdního fondu (t. 312).

33, 9. VII. 1959; 151.ISP (příhlásit)