Josef Illa

Narozen: v roce 1919
Zemřel: v roce 1974

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ILLA Josef

L

200. (Boskovice)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 22.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zahr.

Zpravodajem:

zahr. a úst. práv. výb. zpr. t. 280

(Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů).

28, 11. XII. 1958; 55.ISP (příhlásit)