JUDr. Václav Hulínský

Narozen: v roce 1910

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HULÍNSKÝ Václav, JUDr.

ČS

52. (Praha-venkov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 13.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. dočas., rozp. a hosp., úst. práv.

Rada poslanců.

Vzdal se posl. mandátu dne 8. 8. 1959; po něm nastoupil Kulička Josef.

34, 18. XI. 1959; 6.

Zpravodajem:

úst. práv., hosp. a rozp. výb. zpr. t. 19

(zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1955).

4, 21, III. 1955; 17.

úst.-práv. výb. t. 11-P

(zákonné opatření předsednictva NS o soudní exekuci odepsáním z účtu u peněžního ústavu).

P 6, 15. XII. 1955.

rozp. a hosp. výb. zpr. t. 281

(zákon o územním plánování).

29, 12. XII. 1958; 110.

Řeč v rozpravě:

o trestních a soudních zákonech (t. 101, 102, 103, 104).

15, 19. XII. 1956; 85.

o rozpočtovém zákonu na rok 1957 (t. 141).

17, 17. IV. 1957; 113.

o rozpočtovém zákonu na rok 1958 (t. 227).

24, 15. IV. 1958; 89.

o zákonu o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi (t. 246).

27, 17. 10. 1958; 141.

Projev:

jménem Národní fronty vítá delegaci Nejvyššího sovětu SSSR.

9, 24. X. 1955; 25.ISP (příhlásit)