Pavel Hron

Narozen: v roce 1917

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HRON Pavel

KSČ

211. (Olomouc-venkov-Prostějov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 22.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech (t. 123) a o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o volbách do národních výborů (t. 124).

16, 6. III. 1957; 43.ISP (příhlásit)