Vladimír Houser

Narozen: v roce 1925

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HOUSER Vladimír

KSČ

237. (Vsetín)

Nastoupil po zemř. Ludvíku Mítkovi.

Slib vykonal 8, 30. VIII. 1955; 6.

Volba ověřena 8, 30. VIII. 1955; 5.

Zvolen členem komise (kraj český) pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 353 tr. z.

18, 18. IV. 1957; 221.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1957 (t. 141).

17, 17. IV. 1957; 107.ISP (příhlásit)