Anežka Hodinová-Spurná

Narozena: v roce 1895
Zemřela: v roce 1963

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HODINOVÁ-SPURNÁ Anežka

KSČ

203. (Zábřeh-Litovel)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 22.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Rada poslanců.

Výb. zahr.

Zvolena místopředsedkyní Národního shromáždění.

1, 13. XII. 1954; 34.

10, 9. II. 1956; 12.

18, 18. IV. 1957; 217.

25, 16. IV. 1958; 7.

36, 18. II. 1960; 183.

Sdělení

o při projednávání zákonného opatření předsednictva NS o ředitelských fondech ve strojních a traktorových stanicích (t. 21-P) čte odpověď ministra národní obrany na diskusní příspěvky poslanců při projednávání změny vlád. nařízení č. 54/53 Sb. o provozu na silnicích.

P 9, 28. VI. 1956.

zpráva podle § 66 odst. 7 ústavy o činnosti předsednictva Národního shromáždění.

13, 24. IX. 1956; 5.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon ze dne 14. VII. 1949 č. 195 Sb., o jednacím řádu Národního shromáždění a nahrazuje zákonem novým, t. 1.

3, 14. XII. 1954; 116.

na vydání zákona, kterým se zrušuje dekret ze dne 23. X. 1945 č. 106 Sb., o platech členů PNS a zákon ze dne 25. X. 1948 č. 246 Sb., o náhradě poslancům NS a nahrazuje zákonem novým, t. 2.

3, 14. XII. 1954; 124.

na vydání ústavního zákona o slovenských národních orgánech t. 66.

11, 31. VII. 1956; 100.

Zpravodajem:

předsednictva NS (o návrzích vlády Sovětského svazu na všeobecné a úplné odzbrojení).

P 18, 28. IX. 1959.

Řeč v rozpravě:

o Státní smlouvě o obnovení nezávislého a demokratického Rakouska (t. 31).

8, 30. VIII. 1955; 19.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se upravuje urychlené vymáhání pohledávek na úhradu osobních potřeb nezletilých dětí (t. 8-P).

P 5, 22. XI. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS o dětských příspěvcích a o ochranné výchově (t. 9-P).

P 5, 22. XI. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS o změně předpisů o rozvodu (t. 14-P).

P 6, 15. XII. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se mění vládní nařízení o provozu na silnicích (t. 18-P).

P 7, 12. IV. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS o ředitelských fondech ve strojních a traktorových stanicích (t. 21-P).

P 9, 28. VI. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS, jímž se mění některé předpisy o platových poměrech státních zaměstnanců a o působnosti ministrů a ústředních úřadů při provádění státní mzdové politiky (t. 26-P).

P 12, 13. XII. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS a těžbě rašelin (t. 27-P).

P 12, 13. XII. 1956.

o výkladu předsedy vlády V. Širokého o mezinárodní situaci. 14, 1. XII. 1956; 137.

o zákonném opatření předsednictva NS o vedoucích odborů rad národních výborů (t. 32-P).

P 15, 10. VII. 1958.

o zákonném opatření předsednictva NS o zřízení pobočky Československé akademie zemědělských věd na Slovensku (t. 34-P).

P 16, 18. XII. 1958.ISP (příhlásit)