MUDr. Mojmír Fučík

Narozen: v roce 1913

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

FUČÍK Mojmír, MUDr.

KSČ

3. (Praha-město)

Slib vykonán 1, 13. XII. 1954; 11.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zdrav.

Zpravodajem:

zdrav. výb. zpr. t. 116

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči).

16, 6. III. 1957; 69.ISP (příhlásit)