Josef Flodrman

Narozen: v roce 1927

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

FLODRMAN Josef

KSČ

133. (Liberec)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 18.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výbor zemědělský od 12. 12. 1958.

Zpravodajem:

výb. zeměděl. zpr. t. 338

(o výkupu zemědělských výrobků).

33, 9. VII. 1959; 110.ISP (příhlásit)