Josef Jägerman

Narozen: v roce 1913

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

JÄGERMAN Josef

KSČ

115 (Východočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 8.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem ústavně právního výboru.

Zpravodajem:

ústavně právního výboru (ústní zpráva) k vládnímu návrhu zákona o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci. (T 119).

18, 6. 3. 1963; 4, 29.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o místních lidových soudech (t. 36).

7, 18. 4. 1961; 143.

k vládnímu návrhu zákona o trestním řízení soudním (t. 66).

10, 29. 11. 1961; 38.

o hospodaření s byty (t. 174).

24, 26. 2. 1964; 59.ISP (příhlásit)