Vladimír Houser

Narozen: v roce 1925

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

HOUSER Vladimír

KSČ

211 (Severomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 9.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Členem kulturního výboru.

Členem komise pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1961 (t. 30).

6, 18. 1. 1961; 34.

o vl. n. zák. o jednotné soustavě vědeckovýzkumných a vývojových pracovišť. (T. 123).

20, 9. 7. 1963; 68.ISP (příhlásit)