Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.

Narozen: v roce 1961

Seznam činností

VládaISP (příhlásit)