Franz Budig

Narozen: v roce 1870

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BUDIG Franz

XI. voleb kraj

NL

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. bran. - vyšetřov. a zeměd.

Návrhy:

na změnu § 4, č. 16 vlád. návrhu o dani z obratu, t. 1430.

51, 4. II. 1921; 2086. II.

na změnu branného zákona z 19. března 1920, t. 1654.

59, 3. III. 1921; 2452. II.

obnoven č. 3630; viz t. 3644.

144, 9. VI. 1922; 745. V.

o živelné pohromě v obcích Dlouhé Loučce, Pačově, Ludvíkově, Horní Hynčině, Pohledech, Horní Rudné, Molíkově, Rozstání a Borové v okrese moravskotřebovském, t. 4219.

219, 30. X. 1923; 19. VIII.

Resoluce:

k osnově zák. o stát. příspěvku k opravným pracím na moravských vodotocích (zpr. t. 2225), týkající se dokončení regulace Svitavky.

71, 12. VII. 1921; 378. III.

Řeč v rozpravě:

o finančním zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830); události teplické.

23, 23. XI. 1920; 406. II. (něm. 427)

o všeobecné dani z převodu statků, z pracovních výkonů a dani přepychové (zpr. t. 2713).

78, 1. VIII. 1921; 873. III. (něm. 895)

o finančním zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hospod. a soc. pol.).

99, 25. XI. 1921; 1141. IV. (něm. 1238)

o úpravě požitků pro mužstvo čsl. vojska, jemuž není vojenská služba povoláním (zpr. t. 3650).

146, 14. VI. 1922; 823. V. (něm. 883)

o finančním zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. fin.).

172, 23. XI. 1922; 959. VI. (něm. 1003)

o změně zákona o dávce z majetku a z přírůstku na majetku (zpr. t. 4350).

241, 12. XII. 1923; 1378. VIII. (něm. 1434)

o změně §§ 25 zákonů o ubytování vojska (zpr. t. 4483).

256, 4. IV. 1924; 281. IX. (něm. 294)

o zvelebení a ochraně výroby rostlinné (zpr. t. 4559).

265, 27. V. 1924; 747. IX. (něm. 764)

o zákonu o plemenitbě hospodářských zvířat (zpr. t. 4691).

274, 17. VI. 1924; 975. IX. (něm. 991)

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. polit.).

368, 1. X. 1925; 919. XI. (něm. 978)

Interpelace:

naléhavá, o drakonických rozsudcích nad vojáky, kteří neuposlechli mobilisačního rozkazu nebo pozdě,

t. 3363. 122, 19. I. 1922; 2182. IV.

naléhavá, jak násilně vládne vládní komisar v Jihlavě,

t. 4626. 267, 3. VI. 1924; 802. IX.

stran vývozu zeleniny z jižní Moravy,

t. 138. 10, 19. VI. 1920; 462. I.

odpov. t. 481. 14, 26. X. 1920; 28. II.

o obecních volbách v Guttenfeldu, Fellersdorfu a Nov. Přerově (okres Mikulov),

t. 190. 11, 8. VII. 1920; 571. I.

odpov. t. 484. 14, 26. X. 1920; 28. II.

stran zastavení nezákonně začaté novostavby české měšťanské školy v Mor. Chrastové (okr. Mor. Třebová) a přeložení staveniště na místo označené obec. zastupit.,

t. 213. 11, 8. VII. 1920; 572. I.

odpov. t. 818. 23, 23. XI. 1920; 365. II.

o německých školách v Gutenfeldu, Frelichově a Novém Přerově (okres Mikulov),

t. 215. 11, 8. VII. 1920; 572. I.

odpov. t. 540. 14, 26. X. 1920; 30. II.

o jihomoravském pohraničním styku,

t. 424. 14, 26, X. 1920; 24. II.

odpov. t. 1029. 32, 14. XII. 1920; 1315. II.

o české menšinové škole ve Fryšavě,

t. 1795. 66, 31. III. 1921; 8. III.

odpov. t. 2909. 86, 18. X. 1921; 17. IV.

o přesazování železničních zaměstnanců z domovské stanice Hrušovany,

t. 1932. 67, 19. V. 1921; 106. III.

aby se ustavila německá okresní školní rada ve Znojmě,

t. 3158/XX. 91, 16. XI. 1921; 254. IV.

o přeměně zemědělské školy ve Valčicích na školu oboujazyčnou,

t. 3442/XX. 139, 23. V. 1922; 416. V.

odpov. t. 3790/VII. 159, 24. X. 1922; 43. VI.

o přehmatech, náboženství nepřátelských a právu se příčících, v Hodonicích na Moravě,

t. 3853/XXVII. 173, 24. XI. 1922; 1119. VI.

odpov. t. 4179/XX. 219, 30. X. 1923; 13. VIII.

jak znojemské státní zastupitelství stranicky užívá censury proti znojemským německým časopisům, zvláště proti časop. "Znaimer Wochenblatt",

t. 4152/II. 215, 27. VI. 1923; 524. VII.

odpov. t. 4243/VII. 219, 30. X. 1923; 17. VIII.

o prodeji z volné ruky panství Hielleho a Diettricha na Žatecku,

t. 4903/IV. 299, 17. XI. 1924; 248. X.

odpov. t. 5056/II. 332, 18. III. 1925; 1345. X.

o zrovnoprávnění staropensistů,

t. 5338/X. 378, 15. X. 1925; 1547. XI.

Dotazy:

o stavbě silnice z Garschönthalu do Selce.

65, 16. III. 1921; 2763. II.

odpov. 72, 14. VII. 1921; 430. III.

o výměně kovových mincí a rakouských peněz.

65, 16. III. 1921; 2763. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 101. III.

zda jest pravda, že při obchodní smlouvě mezi Československem a Rakouskem byl dovolen dovoz postříbřeného stolního nářadí a příborů za 15,000.000 Kč.

107, 15. XII. 1921; 1512. IV.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. ve Svitavách (zločin dle § 65 a přečin dle § 302 trest. zák.)

22, 17. XI. 1920; 354. II.

zemsk. tr. s. v Brně (přečin podle § 305 tr. z.)

46, 25. I. 1921; 1822. II.

zemsk. tr. s. v Brně (zločin podle § 65 a) trest. zák., přečin podle § 305 tr. z. a čl. III, případně přestupek podle čl. V. zák. ze dne 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863)

66, 31. III. 1921; 5. III.

žád. odvolána 139, 23. V. 1922; 422. V.

zemsk. tr. s. v Brně (zločin rušení veřejného klidu podle § 65 a) tr. z.)

139, 23. V. 1922; 421. V.

řízení zast. 219, 30. X. 1923; 22. VIII.ISP (příhlásit)