Arnold Bobok

Narozen: v roce 1876
Zemřel: v roce 1924

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BOBOK Arnold

XVIII. voleb. kraj

L LS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. kult. - rozp. a zahran.

Zemřel 31. X. 1924. 297, 11. XI. 1924; 179. X.

Za něho nastoupil Sivák Josef.

Návrhy:

na poskytnutí pomoci malorolníkům postiženým živelní pohromou, t. 4213.

219, 30. X. 1923; 19. VIII.

na utvoření parlamentní komise k vyšetření úplatků z lihovarnických fondů, t. 4682.

273, 13. VI. 1924; 945. IX.

2 pozměň. návrhy k osnově zákona o změně dávky z majetku a z přírůstku na majetku (zpr. t. 4350) k §§ 1 a 3.

241, 12. XII. 1923; 1382-3. VIII.

pozměň. návrh k osnově zák. o zaopatřovacích požitcích a jednorázové výpomoci učitelstvu nestátních škol na Slovensku (zpr. t. 4733) k § 3.

279, 25. VI. 1924; 1084. IX.

doplň. návrh k osnově zák. o změně a doplnění zákonů o školách obecných a občanských (zpr. t. 4733) k § 20.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1553. V.

Resoluce:

k osnově zák. o stát. rozpočtu pro r. 1924, kapit. IX., týkající se úpravy o přesném vyznačování Slováků a ne Čechoslováků ve statistickém úřadě (zpr. t. 4300).

235, 29. XI. 1923; 1072. VIII.

k osnově zák. o státním rozpočtu pro rok 1924, kapit. XXII.), týkající se zlikvidování minist. zásobování (zpr. t. 4300).

236, 30. XI. 1923; 1162. VIII.

k osnově zák. o zaopatřovacích požitcích a jednorázové výpomoci učitelstvu nestátních škol na Slovensku, týkající se rozšíření zákona z 23. V. 1919, č. 274 Sb. z. na nestátní učitelstvo na Slovensku (zpr. t. 4733).

279, 25. VI. 1924; 1085. IX.

Zpravodajem:

rozp. výb. ke zpr. t. 1877 (mimořádná župní přirážka na Slovensku).

66, 31. III. 1921; 15. III.

rozp. výb. ke zpr. t. 2834 (válečné přirážky k daním přímým na Slovensku a Podkarpatské Rusi na rok 1921).

84, 6. VIII. 1921; 1210. III.

rozp. výb. ke zpr. t. 2837 (úprava práva promlčení k vyměřování a vymáhání daní a dávek na Podkarpatské Rusi).

89, 21. X. 1921; 209. IV.

Řeč v rozpravě:

o finančním zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830).

25, 24. XI. 1920; 442. II.

o finančním zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168).

92, 17. XI. 1921; 389. IV.

o zdravotní přirážce a veř. fondu pro podporu nemocnic v R. Č. (zpr. t. 3243).

106, 9. XII. 1921; 1489. IV.

o zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým (zpr. t. 3169).

121, 17. I. 1922; 2143. IV.

o mimořádné župní přirážce na Slovensku (zpr. t. 3406).

128, 27. I. 1922; 2697. IV.

o naléhavých interpelacích t. 3563, 3564, 3565, 3566 a 3651 ve věcech školských.

147, 16. VI. 1922; 974. V.

o poskytnutí půjčky republice Rakouské (zpr. t. 3687).

148, 20. VI. 1922; 1032. V.

o zákonu, jímž se mění a doplňují zákony o školách obecných a občanských (zpr. t. 3768).

158, 27. a 28. VI. 1922; 1539. V.

o finančním zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856).

168, 16. XI. 1922; 511. VI.

o změně zákona o slučování a rozlučování obcí (zpr. t. 3927).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1914. VI.

o změně zák. o dávce z majetku a z přírůstku na majetku (zpr. t. 4350).

241, 12. XII. 1923; 1359. VIII.

o změně ustanovení o přímých daních a o stanovení válečné přirážky k přímým daním na rok 1924 (zpr. t. 4379).

246, 20. XII. 1923; 1758. VIII.

o úpravě užívání některých pastvin na Slovensku a Podkarp. Rusi (zpr. t. 4552).

264, 16. IV. 1924; 697. IX.

o prodloužení zákona o podpoře nezaměstnaných a povolení dodatečného úvěru k této akci (zpr. t. 4671 a 4672); prohlašuje jménem klubu slov. ľud. poslanců, že časopisecké zprávy o úplatcích z lihových fondů straně ľudové jsou smyšlenkou.

272, 12. VI. 1924; 897. IX.

o zaopatřovacích požitcích a jednorázových výpomocích učitelstvu nestátních škol na Podkarpatské Rusi a Slovensku (zpr. t. 4734 a 4733).

279, 25. VI. 1924; 1081. IX.

o živnostenském zákonu pro Slovensko a Podkarpatskou Rus a o změně zákona o právních poměrech mezi zaměstnavateli a zaměstnanci tamže (zpr. t. 4773 a 4834); prohlášení o krvavých událostech v březnu.

292, 24. IX. 1924; 2105. IX.

Prohlášení:

jménem strany LS při projednávání zákona na ochranu republiky a o státním soudě (t. 4021 a 4022).

194, 6. III. 1922; 2377. VI.

Interpelace:

v záležitosti podomních obchodníků,

t. 4354/VI. 245, 19. XII. 1923; 1659. VIII.

odpov. t. 4458/VIII. 257, 7. IV. 1924; 323. IX.

o bezuzdné censuře slovenského tisku,

t. 4436/III. 248, 18. III. 1924; 101. IX.

odpov. t. 4550/XVI. 265, 27. V. 1924; 738. IX.

o zabavení "Slováka" ze dne 6. dubna 1924, čís. 81,

t. 4781/X. 281, 4. IX. 1924; 1179. IX.

odpov. t. 4808/V. 286, 16. IX. 1924; 1490. IX.ISP (příhlásit)