Projevy, zdravice, tiskové zprávy, program

9.10.2019   Předseda PS uctil proslovem Památný den sokolstva

V úterý 8. října 2019 se předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček zúčastnil pietní vzpomínky u příležitosti Památného dne sokolstva, který se letos rozhodnutím Parlamentu zařadil mezi významné dny ČR. V Tyršově domě na Malé Straně v Praze pronesl projev.

Vážená paní starostko,

bratři a sestry, vážení hosté,

jsem rád, že Vás mohu jako předseda Poslanecké sněmovny pozdravit poprvé po přijetí návrhu zákona v Poslanecké sněmovně, který schválila Poslanecká sněmovna a Senát a který zařadil Památný den sokolstva mezi významné dny České republiky.

O historii 8. října a tzv. Akci Sokol, kdy byla za tragických událostí v roce 1941 výnosem zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha Česká obec sokolská rozpuštěna a její majetek zkonfiskován, zde hovořila již paní starostka. Chtěl bych připomenout, že od prvních dnů po okupaci českých zemí a vzniku Protektorátu Čechy a Morava považovali nacisté české tělovýchovné organizace, samozřejmě v čele se Sokolem, za nebezpečné a za nepřátele říšské myšlenky. Represe se datují k samotnému počátku Protektorátu: nejprve policejní výnos z knižního prodeje vyloučil všechny publikace legionářské, sokolské a skautské a také knihy o Edvardu Benešovi a sedm titulů o T. G. Masarykovi. Následovalo nařízení K. H. Franka předsedovi protektorátní vlády generálu Eliášovi, aby zastavil činnost Sokola. Sokolové pak přecházejí do ilegálních organizací a zakládají si svoji vlastní Obec sokolskou v odboji. V noci ze 7. na 8. října 1941 je pak vyhlášena už zmíněná „Akce Sokol", při které byli systematicky zatýkání představitelé sokolského ústředí, žup i funkcionáři jednot.

Já mám na ten den rodinnou vzpomínku. Maminka mi vyprávěla, jak můj dědeček, sokolský činovník, měl obrovské štěstí. Krátce před zatýkáním se přestěhoval na vesnici a při pátrání jej nacisté nenašli a dožil se konce války. Ze všech jeho zatčených kamarádů se nevrátil po válce domů ani jeden. Podle záznamů až 93 % zatčených v „Akci Sokol“ se nevrátilo z koncentračních táborů nebo byli popraveni.

Není divu, že Norimberský soudní tribunál zaznamenal výpověď prvního říšského protektora Konstantina von Neuratha, že ,,Sokol byl nejnebezpečnější protistátní organizací. To jsem nemohl trpět. To by byla zrada.“

Den sokolstva je pamětihodné datum novodobých českých dějin, pro celý náš stát.

Vloni jsme si připomenuli 100. let naší novodobé samostatné státnosti, o kterou se Sokol a jeho myšlenky významně zasloužily. Po celou dobu existence, i v dobách pro naši zemi krajně nepříznivých, sokolská myšlenka žila a přispěla k zachování pospolitosti našeho národa a k víře v svobodu a demokracii. Přesvědčil jsem se o tom u nás doma v Čechách, na Moravě, ale i v zahraničí, kde se vždy snažím setkávat s našimi krajany, například se Sokolem ve Vídni, který šířil volejbal v zemi rakouské. Vrátil jsem se ve čtvrtek ze Srbska, kde mi řekli, že to byl Čech – sokol, který přivezl do Srbska první fotbalový míč a uspořádal první fotbalové utkání. Vidíme, kde jsou Srbové dnes v míčových sportech, ale je to i zásluha Sokola. 

Velice si proto sokolského hnutí vážím, je neocenitelné pro celou naši zemi a především pro naši budoucnost. Přeji Vám, abyste byli i nadále silou, která hájí ideje svobody a demokracie.

Jsem přesvědčen, že i v politice a ve veřejném životě je třeba se řídit Tyršovým odkazem: „Člověk je tu proto, aby si něco předsevzal a aby to vykonal. Pouhá existence je moře bez vody, kniha bez obsahu, život bez života.“

Nazdar!


Předseda PS uctil proslovem Památný den sokolstva (9. 10. 2019)
Předseda PS uctil proslovem Památný den sokolstva (9. 10. 2019)
Předseda PS uctil proslovem Památný den sokolstva (9. 10. 2019)
Předseda PS uctil proslovem Památný den sokolstva (9. 10. 2019)

Mgr. Radek Vondráček


Mgr. Radek Vondráček


ISP (příhlásit)