Projevy, zdravice, tiskové zprávy, program

2.09.2019   Summit předsedů parlamentů ve Slavkovském formátu

Předseda Národní rady Rakouské republiky Wolfgang Sobotka uspořádal v dolnorakouském Grafeneggu 31. srpna 2019 setkání předsedů parlamentů zemí tzv. Slavkovského formátu. Českou republiku reprezentoval předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček.

Slavkovský formát (Česká republika, Slovenská republika, Rakouská republika) doplňuje na vládní úrovni od roku 2015 Visegrádskou spolupráci o Rakousko. Předseda Sněmovny Radek Vondráček inicioval loni setkání v Kroměříži, kde spolu s rakouským a slovenským protějškem podepsali Kroměřížskou deklaraci. Tímto krokem rozšířili Slavkovskou spolupráci na úroveň parlamentů.

Předsedové Radek Vondráček, Wolfgang Sobotka a Andrej Danko hovořili na summitu v Grafeneggu o spolupráci v Evropské unii po brexitu, s novými evropskými institucemi. Všechny tři země sdílejí nutnost efektivní a dobře fungující EU, která má zřetelné priority ve prospěch občanů členských států a je partnerem pro své sousedy, především kandidátské státy. Z pohledu střední Evropy je důležitá hospodářská výkonnost, dopravní, energetická a digitální infrastruktura, konkurenceschopnost hospodářství, téma migrace, ochrana vnějších hranic a rozšíření EU o státy jihovýchodní Evropy. Ekonomika všech tří států Slavkovského formátu vykazuje již řadu let výborné výsledky, z hlediska hospodářského výkonu, veřejných financí a nezaměstnanosti jsou stabilizátorem hospodářského vývoje celé EU.

Předsedové parlamentů se dohodli na společném jednání výborů pro hospodářství a životní prostředí, které by v celé šíři diskutovaly energetiku ve vztahu k tématům životního prostředí.

Debatovali také o nových možnostech přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví a ocenili systém přeshraniční zdravotnické záchranné služby. Dohodli se na tom, že pro usnadnění další spolupráce zdravotnických zařízení přezkoumají existující legislativní rozdílnosti.

Vzájemně se informovali o svých aktivitách vůči kandidátským státům jihovýchodní Evropy (západního Balkánu) a dohodli se, že na příštím summitu zváží pozvat v roli hosta Srbsko, které je z mnoha aspektů klíčovým státem pro unijní rozšiřovací proces a regionální spolupráci na Balkáně. Radek Vondráček informoval rovněž o zájmu Slovinska účastnit se aktivit V4 a Slavkovského formátu.

Jedním z tematických bloků byly změny roku 1989 ze tří perspektiv. Radek Vondráček, Wolfgang Sobotka a Andrej Danko si řipomněli 30. výročí pádu železné opony. Předseda Sněmovny zdůraznil roli Rakouska v klíčových momentech našich dějin: „Po 21. srpnu 1968 se Rakousko postaralo o 160 tisíc uprchlíků z Československa a mnohým pomohlo nalézt novou životní perspektivu ve svobodném světě. A počátkem prosince 1989 bylo Rakousko první zemí, která umožnila Čechům a Slovákům bezvízově navštívit svoji zemi. Je dobře vážit si těchto historických momentů, které tvoří základ našeho sousedství.“

Protože v předvečer summitu získaly plánované nové jaderné bloky jaderné elektrárny Dukovany kladný posudek vlivu na životní prostředí (EIA), vysvětlil Radek Vondráček rakouským partnerům, že v procesu posuzování vlivů na životní prostředí byly zohledněny i rakouské připomínky a ČR je připravena nadále se sousedy sdílet detailní informace v přípravě této investice. Poukázal na důležitost důvěry mezi sousedy a rozvoje nadstandardních vztahů s Rakouskem. Naše elektrárny splňují nejpřísnější mezinárodně sdílené bezpečnostní normy.


Summit předsedů parlamentů ve Slavkovském formátu (2. 9. 2019)
Summit předsedů parlamentů ve Slavkovském formátu (2. 9. 2019)
Summit předsedů parlamentů ve Slavkovském formátu (2. 9. 2019)

Mgr. Radek Vondráček


Mgr. Radek Vondráček


ISP (příhlásit)