Projevy, zdravice, tiskové zprávy, program

12.03.2019   Projev předsedy PS k 20. výročí vstupu do NATO

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radek Vondráček se v úterý 12. března 2019 na Pražském hradě zúčastnil státního aktu k 20. výročí přistoupení České republiky do Severoatlantické aliance. Při té příležitost pronesl projev.

Vážení pánové prezidenti,
vážená paní zastupující generální tajemnice NATO,
ministři, kolegové poslanci, vážení senátoři,
vážení hosté,

členství v NATO je pro nás završením dlouhé cesty, která je neoddělitelná od budování naší státnosti. V březnu 1998, rok před naším vstupem do NATO, vystoupil před plénem Poslanecké sněmovny generální tajemník NATO. Řekl tehdy, že podpis smlouvy a integrace armád a administrativy nejsou vším: mnohem více znamená účastnit se historicky největšího projektu, který spojuje bezpečností, stabilitou a důvěrou Evropu a Severní Ameriku.
V moderních dějinách se vůbec poprvé naše země stala členem bezpečnostní aliance svobodných a demokratických států. Stalo se tak vlastní volbou. Přestali jsme být předmětem ambicí jiných. Zúročila se tím spojenecká zkušenost našich vojáků na frontách obou světových válek a v odboji. Naši předkové dokázali spojit síly i obětovat životy, aby se svět pro nás a pro ostatní stal opět svobodným. Ve studené válce jsme se nikdy vnitřně nesmířili s rozdělením Evropy, natož abychom přijali za vlastní trpký fakt, že musíme být členy vojenského bloku zvaného Varšavská smlouva. Uskupení, které se mj. vyznačovalo tím, že vojensky napadalo svoje vlastní členy, vše směrem na západ propagandisticky zpochybňovalo a rozvíjelo útočné plány.
Rozšířením NATO se definitivně překonalo rozdělení Evropy a na tomto místě se zaslouží poděkovat všem, kteří se o to zasloužili. Politikům našich třech států, všem v NATO, vojákům, expertům i občanům.
Děkuji všem, kteří prosadili politiku otevřených dveří NATO. Byla a je správná, není a nikdy nebyla konfrontační, protože byla suverénní a demokratickou volbou každého státu. Nyní už ve Sněmovně připravujeme panu prezidentovi k ratifikaci smlouvu se Severní Makedonií.
Členství v NATO a spojenectví je pro nás závazkem. Projevujeme jej v Poslanecké sněmovně při jednáních o státním rozpočtu a o výdajích na obranu a při schvalování mandátu našim vojenským misím. Naposledy jsme je schválili širokou většinou. Vedeme i další diskuze, jak zlepšit legislativně rámec naší bezpečnosti. Při diskuzích s našimi partnery v NATO jsem získal přesvědčení, že nikoliv samotná výše výdajů, daná procentem HDP, ale mnohem více je třeba dbát na to, aby výdaje měly promyšlenou investiční stránku. Máme druhý až třetí nejvyšší objem prostředků na obranu ve střední a východní Evropě a tradici a ambice obranného průmyslu. Proto je při koncepci výdajů důležité rozvíjet také intelektuální, vědecký a vývojový potenciál našeho průmyslu i jeho schopnost spolupracovat s partnery v NATO.
Nezapomínejme na to, že principem členství v NATO je autentická solidarita.
Z partnerů jsme se deset let po roce 1989 stali plnoprávnými spojenci. Naše armáda a politika toto spojenectví dnes a denně sdílí a dále rozvíjí. Protože bezpečnost a hrozby v sobě vždy nesou prvek určitého subjektivního a tedy občas odlišného vnímání každého členského státu, respektujme toto vnímání.
Když naši polští přátelé poukazují na nedostatečnou infrastrukturu NATO v jejich části Evropy, buďme solidární a podpořme je. Naší aktivitou v NATO i v dalších formátech, jako je například Bukurešť 9 i v zahraniční politice.
Smlouva NATO je v tomto smyslu jasným dokumentem. Při jejím podpisu před 70 lety americký prezident Harry Truman řekl, že kdyby existoval v roce 1914 a v roce 1939 a kdyby jej podporovaly státy, které jsou zde dnes zastoupeny, zabránil by agresím, jež vedly ke dvěma světovým válkám.

Děkuji Vám všem za pozornost.


Mgr. Radek Vondráček


Mgr. Radek Vondráček


ISP (příhlásit)