JUDr. Čestmír Adam

Narozen: v roce 1924
Zemřel: v roce 1999

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ADAM Čestmír

(SČM) NS.

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 13.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inic. a zdrav.

Návrhy resoluční:

k t. 301. 44, 29. III. 1946; 70.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu (t. 137).

29, 13. II. 1946; 33.

o zákonu, kterým se zřizují pedagogické fakulty (t. 269).

45, 9. IV. 1946; 20.

Interpelace:

ve věci reemigrace zahraničních Čechů a Slováků do vlasti,

t. 131. 26, 30. I. 1946; 2.

odpov. t. 401. 49, 7. V. 1946; 14.

ve věci použití dekretu presidenta republiky č. 38/45 Sb., o přísném trestání drancování,

t. 140. 28, 12. II. 1946; 3.

odpov. t. 412. 52, 15. V. 1946; 4.

ve věci zabrání dívčí studentské koleje v Praze I., Hradební 7,

t. 141. 28, 12. II. 1946; 3.

odpov. t. 388. 49, 7. V. 1946; 14.

ve věci propuštění lékařů, býv. vojenských stipendistů, ze závazku služby,

t. 229. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci odčinění křivd způsobených okupací a válkou studujícímu dorostu,

t. 251. 40, 26. III. 1946; 4.

Dotazy:

ve věci universitní nemocnice a universitního města i osnov zákonů o správě studentského majetku a stát. studijních stipendií (č. 9).

28, 12. II. 1946; 2.

ve věci zahájení přednášek na Vysoké škole sociální a politické a ve věci jmenování profesorského sboru, jakož i ve věci ubytování a poskytnutí stát. studijních stipendií posluchačům téže školy (č. 10).

30, 14. II. 1946; 3.ISP (příhlásit)