Franz Warmbrunn

Narozen: v roce 1889

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

WARMBRUNN Franz

VII. voleb. kraj

NSD K Kn

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. kult. a rozp.

Vystoupil z klubu NSD a stal se hospitantem klubu ČSD (levice).

46, 25. I. 1921; 1817. I.

Vystoupil z klubu K 21. II. 1925 a stal se členem klubu Kn 2. III. 1925.

324, 5. III. 1925; 1233. X.

Návrhy:

o protiprávním provádění zákona o zřizování skol ze dne 3. dubna 1919, č. 189 Sb. z. a n., t. 419.

14, 26. X. 1920; 13. II.

o schvalování školních knih a učebních pomůcek pro všechny veř. ústavy neb soukromé školy s právem veřejnosti, t. 1300.

46, 25. I. 1921; 1822. II.

ve věci živelních škod, způsobených průtrží mračen a povodní v území Voigtsbach-Oldřichovském, ve Starém Habendorfu, Horní a Dolní Chrastavě, Bílém Kostele n. Nisou a v jiných obcích severních Čech, t. 4782.

281, 4. IX. 1924; 1183. IX.

pozměňov. návrh k stát. rozpočtu pro rok 1921, rozpočet min. školství, (zpr. t. 830), týkající se bezplatného dodávání pomůcek učebných žákům obecných a občanských škol.

29, 2. XII. 1920; 938. II.

Resoluce:

k stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se zásobování škol uhlím.

31, 4. XII. 1921; 1237. II.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. škol.).

29, 2. XII. 1920; 976. II. (něm. 1021)

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. kult.).

97, 23. XI. 1921; 941. IV. (něm. 1004)

o naléh. interp. t. 3563, 3564, 3565, 3566 a 3651 ve věcech školských.

148, 20. VI. 1922; 1101. V. (něm. 1153.)

o zákonu o potírání pohlavních nemocí (zpr. t. 3726).

154, 24. VI. 1922; 1328. V. (něm. 1397)

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856).

170, 21. XI. 1922; 655. VI. (něm. 735)

o úpravě vyučování jazyku státnímu a jazyku menšin na středních školách (zpr. t. 4139).

211, 12. V. 1923; 374. VII. (něm. 397)

o zák. o stavebním ruchu (zpr. t. 4372).

243, 14. XII. 1923; 1536. VIII. (něm. 1578)

o zřízení zvláštního fondu pro zmírnění ztrát, povstalých z poválečných poměrů a převzetí pohledávek vzniklých z dodávek za války vládou (zpr. t. 4826 a 4827).

290, 23. IX. 1924; 1937. IX. (něm. 2001)

o připojení vojenské nemocnice v Praze II. ku Všeobecné nemocnici a o zřízení Masarykovy vojen. nemocnice v Praze (zpr. t. 5057).

324, 5. III. 1925; 1249. X. (něm. 1258)

Interpelace:

naléhavá, že se protahuje soudní řízení proti domnělým pachatelům loupežné vraždy u Chodova,

t. 4148. 211, 12. V. 1923; 386. VII.

odpov. t. 4250/XXI. 222, 5. XI. 1923; 91. VIII.

naléhavá, o zneužívání policejní moci k účelům stranicko-politickým, zvláště k špiclování komunist. strany,

t. 5068. 330, 16. III. 1925; 1329. X.

odpov. t. 5209/X. 361, 18. IX. 1925; 563. XI.

o odstranění náboženských školních poměrů dnes ještě trvajících v některých českých pohraničních obcích na základě "Hlavní smlouvy pohraniční a územní", sjednané r. 1848 mezi Čechami a Saskem,

t. 3917/VI. 185, 6. II. 1923; 2109. VI.

odpov. t. 4593/XV. 265, 27. V. 1924; 739. IX.

o podpoře v nezaměstnanosti pro sklářské dělníky v. Dolním Rychnově u Falknova,

t. 4226/VIII. 219, 30. X. 1923; 14. VIII.

odpov. t. 4799/II. 281, 4. IX. 1924; 1181. IX.

že liberecká okr. politická správa zabavila sbírku básní "50% Lyrisches, 50% Satyrisches",

t. 4551/XIV. 265, 27. V. 1924; 737. IX.

odpov. t. 4799/I. 281, 4. IX. 1924; 1181. IX.

o zabavení letáku "Činný sedláku a komunisto!",

t. 4596/IV. 265, 27. V. 1924; 737. IX.

odpov. t. 4746/XVII. 281, 4. IX. 1924; 1180. IX.

Dotazy:

o svévolném vyhosťovacím opatření karlovarské okresní politické správy proti dělnickému tajemníku R. Neumannovi.

139, 23. V. 1922; 412. V.

odpov. 144, 9. VI. 1922; 743. V.

o nakládání s vojínem Ed. Beckem.

159, 24. X. 1922; 31. VI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Podbořanech (přestupek podle § 491 tr. z., čl. V zák. ze 17. XII. 1862)

198, 23. III. 1923; 10. III.

zpr. t. 4122; zprav. J. Rouček;

nevydán 208, 8. V. 1923; 315. VII.

kraj. s. v Chebu (přečin podle § 14, č. 1 a přestupek podle § 18, č. 1 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil výrokem na schůzi 25. II. 1923 v Aši)

215, 27. VI. 1923; 530. VII.

zpr. t. 4387; trestní řízení bylo před projednáním v plenu zastaveno.

248, 18. III. 1924; 107. IX.

okr. s. na Smíchově (přestupek podle § 502 tr. z. ca Jan Halánek)

361, 18. IX. 1925; 567. XI.

řízení zast. 365, 29. IX. 1925; 650. XI.

Volán k pořádku:

148, 20. VI. 1922; 1103. V.

170, 21. XI. 1922; 658. VI.

211, 12. V. 1923; 376. VII.

217, 28. VI. 1923; 602. VII.ISP (příhlásit)