Mária Turková

Narozena: v roce 1911
Zemřela: v roce 1947

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TURKOVÁ Mária

KSS

Slib vykonala 1, 28. X. 1945; 8.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byla členkou výb. inkompat. (náhr.), soc.-pol., úst.-práv., zásob. a zeměd.

Návrhy resoluční:

k t. 157. 33, 21. II. 1946; 22.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o odstranění křivd a o někt. ochranných opatřeních v oboru veřejnoprávního sociál. pojištění (t. 190).

36, 5. III. 1946; 30.

o zákonu o umisťování a jiném zaopatření účastníků národního odboje (t. 429).

52, 15. V. 1946; 25.ISP (příhlásit)