Michal Tomik

Narozen: v roce 1869

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TOMIK Michal

XV. voleb. kraj

L LS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. vyšetřov. a zeměd.

Řeč v rozpravě:

o úvěru k úhradě nákladů spojených s rozšířením pracovního programu stát. pozemkového úřadu na r. 1922. (zpr. t. 3270).

110, 16. a 17. XII. 1921; 1583. IV.

Žádost ve věcech imunity:

župana nitranské župy (neohlášení politické schůze)

16, 4. XI. 1920; 45. II.

zpr. t. 1099; zprav. dr. Labaj;

nevydán 40, 11. I. 1921; 1581. II.

sedrie jako trest. s. v Bratislavě (přečin utrhání a urážky na cti)

44, 20. I. 1921; 1777. II.

hlav. stát. zastupit. v Bratislavě (přečin utrhání na cti podle § 1 a přečin urážky na cti podle §§ 2 a 3, bod. zák. čl. XLI z r. 1914)

69, 24. VI. 1921; 193. III.

žád. obnovena

159, 24. X. 1922; 8. VI.

zpr. t. 3838; zprav. J. Koudelka;

nevydán 167, 14. XI. 1922; 431. VI.

hlav. stát. zastupit. v Bratislavě (zločin podle § 172, odst. 1 a 2 tr. z. a § 19 zák. čl. LXIII ai 1912).

87, 19. X. 1921; 40. IV.

žád. obnovena

141, 29. V. 1922; 512. V.

zpr. t. 4558; zprav. J. Konečný;

nevydán 269, 5. VI. 1924; 835. IX.

stát. zastupit. v Nitře (urážku N. S. podle §§ 2, 3, odst. 1, 2 zák. čl. XLI z r. 1914)

159, 24. X. 1922; 7. VI.

zpr. t. 3840; zprav. J. Koudelka;

nevydán 167, 14. XI. 1922; 432. VI.

hlav. stát. zastupit. v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 4 zák. čl. XLI z r. 1914 ca Americko-slovenská banka v Uherské Skalici)

201, 17. IV. 1923; 36. VII.

zpr. t. 4513; zprav. dr. Mazanec;

nevydán 256, 4. IV. 1924; 289. IX.

sedrie v Bratislavě (1.) zločin násilí proti vrchnosti podle § 2, odst. 1 zák. čl. XL z r. 1914, 2.) přečin podle § 15, č. 2, 3.) přečin podle § 14, č. 3, 4.) přečin podle § 14, č. 5, 5.) přečin podle § 15, č. 1, 6.) přečin podle § 11., č. 1 a 3 zák. na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., 7.) přečin utrhání na cti podle §§ 1, 3, č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914, 8.) přečin urážky na cti podle §§ 2, 3, č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914 ca dr. Vlad. Kořínek, 9.) přečin utrhání na cti podle § 1, č. 8, § 2, č. 6 a § 3, č. 1 a 2 téhož zákona proti řediteli Jos. Zvědělíkovi, jichž se dopustil výroky dne 20. září. 1923 v Uher. Skalici)

261, 14. IV. 1924; 510. IX.

zpr. t. 4845; zprav. K. Moudrý;

vydán: pro delikty uvedené pod bodem 2.), 3.), 4.) a 8.)

315, 16. XII. 1924; 922, 923. X.ISP (příhlásit)