Viktor Stoupal

Narozen: v roce 1888
Zemřel: v roce 1944

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

STOUPAL Viktor

XIII. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. doprav. a stát. zříz.

Vzdal se posl. mandátu 26. X. 1920

15, 27. X. 1920; 34. II.

Za něho nastoupil Malík Rudolf.



ISP (příhlásit)