JUDr. Ivan Štefánik

Narozen: v roce 1889
Zemřel: v roce 1979

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠTEFÁNIK Ivan, JUDr.

DS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 5.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. úst.-práv. a vnitř. bezp.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. vnitra V. Noska z 31. I. 1946 o činnosti ministerstva vnitra.

28, 12. II. 1946; 20.

o prohlášení min. spravedlnosti Dr Drtiny z 20. II. 1946 o mimořádném lidovém soudnictví a některých aktuálních problémech justičních.

34, 27. II. 1946; 17.ISP (příhlásit)