JUDr. Ivan Štefánik

Narozen: v roce 1889
Zemřel: v roce 1979

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠTEFÁNIK Ivan, JUDr.

SSO

XX. vol. kraj - Bratislava

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 4.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. inic. a úst. práv.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 53

(zákon o revisní službě finanční správy).

10, 20. VII. 1948; 17.

oprava tisk. chyby 31.

úst.-práv. výb. zpr. t. 138

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o úpravě stálých seznamů voličských).

18, 1. XII. 1948; 4.

im. výb. zpr. t. 194

(im. V. Kapišovského).

24, 2. II. 1949; 61.

úst.-práv. výb. zpr. t. 227

(zákon, kterým se upravují některé poměry v oboru stavební obnovy na Slovensku).

25, 22. II. 1949; 27.

úst.-práv. výb. zpr. t. 294

(zákon o úprave niektorých vecí v odbore školstva a pôdohospodárstva zákonom Slovenskej národnej rady podľa § 96, ods. 2 Ústavy).

29, 11. V. 1949; 31.

oprava tisk. chyby 32.

úst.-práv. výb. zpr. t. 388

(zákon o úředních listech).

37, 7. XII. 1949; 30.

úst.-práv. výb. zpr. t. 775

(zákon, kterým se rozšiřuje působnost státního notářství).

85, 27. X. 1954; 28.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o právu rodinném (t. 382)

37, 7. XII. 1949; 21.

o trestních zákonech (t. 491, 500, 499 a 501).

47, 12. VII. 1950; 28.

o státním rozpočtu pro rok 1954 (t. 753).

83, 10. III. 1954; 86.ISP (příhlásit)