Martin Skopal-Procházka

Narozen: v roce 1884

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SKOPAL PROCHÁZKA Martin

XIII. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 15.

Byl členem výb. kult. - rozp. - soc. pol. - techn.-doprav. - úst. prav. - zahr. - zdrav. a živn.-obch.

Návrh iniciativní:

(koal.), na změnu a doplnění zákona o zubním lékařství a zubní technice, t. 2390.

301, 29. XI. 1933; 77.

Návrhy pozměňovací:

(koal.) k t. 2454. 312, 20. XII. 1933; 6.

(koal.) k t. 2501. 340, 3. VII. 1934; 71.

Zpravodajem:

živn.-obch. výb. zpr. t. 2494 (dodatkové ujednání k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednané dne 21. prosince 1933 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. prosince 1933, č. 241 Sb. z.)

320, 6. III. 1934; 8.

živn.-obch. výb. zpr. t. 2526 (dodatkový protokol k obchodní úmluvě ze dne 2. července 1928 mezi Československem a Francií, podepsaný v Praze dne 28. února 1934 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 5. března 1934, č. 41 Sb. z.)

324, 26. IV. 1934; 4.

živn.-obch. výb. zpr. t. 2051 (návrh posl. Skopala Procházky, Kleina, Tučného, Sedláčka, Kirpalové a Zierhuta na změnu a doplnění zákona o zubním lékařství a zubní technice)

340, 3. VII. 1934; 60, oprava chyb 73.ISP (příhlásit)