Josef Schweichhart

Narozen: v roce 1875

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SCHWEICHHART Josef

VI. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 15.

Byl členem výb. im. - rozp. - ústav.-práv. - zahr. - zásob. - zeměd.

Návrh iniciativní:

o správě vedení matrik, t. 394.

43, 24. IV. 1930; 6.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1025. 113, 20. III. 1931; 74-6.

k t. 2268. 277, 1. VI. 1933; 14.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

24, 25. II. 1930; 34.

o zákonu, jímž se mění celní sazebník pro československé celní území (t. 495).

58, 5. VI. 1930; 18.

o zákonu o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě (t. 652).

69, 23. IX. 1930; 14.

o zákonu o státní zápůjčce investiční (t. 966).

106, 19. II. 1931; 36.

o zákonu o státní pomoci při živelních pohromách v roce 1931 (t. 1317).

136, 3. VII. 1931; 8.

o bankovním zákonu (t. 1647); mluví též o důlních katastrofách ve Svatavě a v Lomu u Mostu a podává statistická data o těžkých a smrtelných úrazech v dolech kamenouhelných a hnědouhelných.

171, 17. III. 1932; 4.

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

244, 4. II. 1933; 34.

o zákonu, kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti zemědělcům (t. 2232).

267, 28. IV. 1933; 12.

o zákonu na ochranu cti (t. 2268).

275, 30. V. 1933; 8.

o zákonu, jímž se mění §§ 1 a 2 zákona ze dne 5. května 1933, č. 74 Sb. z., kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti zemědělcům, a §§ 1 a 2 vládního nařízení ze dne 29. července 1933, č. 155 Sb. z., o dočasných opatřeních v oboru řízení konkursního na jmění zemědělců (t. 2453).

311, 19. XII. 1933; 17.

Interpelace:

o zákazu schůzí,

t. 247/XII. 29, 18. III. 1930; 6.

odpov. t. 477/XXVII. 64, 17. VI. 1930; 6.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)

46, 8. V. 1930; 7.

žádost odvolána

53, 26. V. 1930; 5.

okr. s. v Šluknově (přestupek podle § 488 tr. z.)

116, 23. IV. 1931; 12.

zpr. t. 1121; zprav. V. Košek; nevydán

127, 11. VI. 1931; 3.

okr. s. v Benešově nad Pl. (urážka na cti)

190, 1. VI. 1932; 4.

žádost odvolána.

325, 3. V. 1934; 5.ISP (příhlásit)