Alois Sauer

Narozen: v roce 1883

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SAUER Alois

XII. voleb. kraj

NA

Nastoupil za zemřelého Röttela Františka.

Osvědč. posl. vydáno 299, 17. XI. 1924; 238. X.

Volba verifikována 20. XII. 1924

320, 29. I. 1925; 1066. X.

Slib vykonal 300, 18. XI. 1924; 257. X.

Byl členem výb. soc. pol.

Interpelace:

o zřízení vojenského letiště a cvičiště v Olomouci-Neřetíně.

379, 16. X. 192; 1608. XI.

Dotazy:

že válečné vdově Anně Vöthové v Bratrušově nebyl vyplácen vdovský důchod.

331, 18. III. 1925; 1333. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 114. XI.

o dávce z majetku, již má zaplatiti pí. Emilie Harkerová z Rapotína.

339, 1. IV. 1925; 19. XI.

odpov. 357, 10. VII. 1925; 490. XI.

o placení dávky z majetku v obci Rapotíně, v pol. okrese šumperském.

339, 1. IV. 1925; 19. XI.

odpov. 345, 4. VI. 1925; 191. XI.

o postupu olomoucké obvodové úřadovna Státního pozemkového úřadu proti opavskému spolku pro chov ryb.

360, 15. VII. 1925; 535. XI.

odpov. 361, 18. IX. 1925; 562. XI.

o placení dávky z majetku poplatníků v obci Sobotíně v polit. okrese šumperském.

361, 18. IX. 1925; 560. XI.

o zřízení vojenského letiště a cvičiště v Olomouci-Neřetíně.

379, 16. X. 1925; 1608. XI.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Olomouci (přečin úpadku z nedbalosti ve smyslu § 486, č. 1-3, § 486 a) tr. z. a pro přečin podle § 89 zákona ze dne 9. dubna 1873, č. 70 ř. z., jichž se dopustil jako náčelník představenstva hospodářského společenstva ve Slavoníně)

321, 29. I. 1925; 1086. X.ISP (příhlásit)