Martin Oríšek

Narozen: v roce 1887
Zemřel: v roce 1966

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ORÍŠEK Martin

leg. posl.

A

Volba verifikována 86, 18. X. 1921; 3. IV.

Slib vykonal 69, 24. VI. 1921; 180. III.

Byl členem výb. kult. - rozp. - soc. pol. a ústav. práv.

Návrhy:

na úpravu právních poměrů učitelstva na nestátních veřej. školách národních a slučování těchto škol na Slovensku a Podkarpatské Rusi, t. 5360.

372, 7. X. 1925; 1345. XI.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 4733 (zaopatřovací požitky a jednorázové výpomoci učitelstvu nestátních škol na Slovensku).

279, 25. VI. 1924; 1064, 1088. IX.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. kult.).

97, 23. XI. 1921; 958. IV.

o naléh. interp. A. Hlinky t. 3584 o demolování redakce a administrace časop. "Slováka" a "Ľudových Novin".

150, 21. VI. 1922; 1199. V.

Interpelace:

že Stát. pozemkový úřad vůči legionářům neprovádí nařízení vládní ze dne 19. XI. 1920, č. 260 Sb. z. a n.,

t. 3351/X. 128, 27. I. 1922; 2714. IV.

ve věci zavraždění správce čsl. finanční stanice v Hyme Jana Sedláčka, maďarskou pohraniční hlídkou,

t. 4085/XI. 209, 11. V. 1923; 320. VII.

odpov. t. 4593/II. 265, 27. V. 1924; 738. IX.

pro nestoudný útok časop. "Staatswehr" proti presidentu republiky, členům vlády a Národního shromáždění a předsedkyni Čsl. Červeného kříže,

t. 4178/X. 219, 30. X. 1923; 12. VIII.

odpov. t. 4395/IX. 247, 6. III. 1924; 20. IX.

pro útoky na presidenta republiky brožurou "Běda nám a našim dětem", sepsanou a vydanou jakýmsi Frant. Vychodilem a vytisknutou Obchodním Organisátorem Akciovou společností v Č. Budějovicích,

t. 4178/XI. 219, 30. X. 1923; 12. VIII.

Dotazy:

o nedodržování stanov učitelské organisace jejím okresním předsedou učitelem Janem Kušeliem a o zneužívání úřední moci stát. školským inspektorem Josefem Ozábalem.

178, 12. XII. 1922; 1540. VI.

o výrocích faráře Josefa Sedláčka v Deštné na Moravě.

256, 4. IV. 1924; 276. IX.

o jednání podplukovníka Bedřicha Orla, velitele horského praporu č. 3.

256, 4. IV. 1924; 276. IX.ISP (příhlásit)