Josef Náprstek

Narozen: v roce 1881
Zemřel: v roce 1931

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NÁPRSTEK Josef

VI. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 13.

Byl členem výb. soc. pol. a živn.-obch.

Zemřel 9. IX. 1931.

142, 14. X. 1931; 4.

Po něm nastoupil Kejmar Emanuel.

Návrhy:

na doplnění zákona ze 14. VII. 1927, č. 116 Sb. z. a n., o silničním fondu, t. 363.

41, 10. IV. 1930; 6.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1931 (t. 780), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

87, 27. XI. 1930; 54.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské.

102, 6. II. 1931; 11.ISP (příhlásit)