František Molík

Narozen: v roce 1884

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MOLÍK František

X. voleb. kraj.

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. bran. - doprav. - imunit. - inic. - ústav. práv. - zásob. a živnost.

Návrhy:

stran živelní pohromy v okrese tisahatském v berežské župě v Podkarpatské Rusi, t. 2549.

72, 14. VII. 1921; 486. III.

na státní výpomoc poškozeným požárem v Horních Dubňanech (okres Krumlov na Moravě) a v Stupešicích (okres Hrotovice na Moravě), t. 3173.

93, 18. XI. 1921; 465. IV.

na stavbu dráhy Čes. Budějovice, Jindř. Hradec, Telč-Mor. Budějovice, Jaroměřice, Mor. Krumlov, Ivančice, t. 3179.

94, 19. XI. 1921; 622. IV.

na státní výpomoc poškozeným požárem v Rudlicích na Znojemsku, t. 3231.

105, 7. XII. 1921; 1465. IV.

Resoluce:

k osnově zák. o úpravě požitků válečných poškozenců (zpr. t. 2794), týkající se novelisace zák. z 20. II. 1920, č. 142 Sb. z. a n.

84, 6. VIII. 1921; 1162. III.

Zpravodajem:

doprav. výb. zpr. t. 4355 (prodloužení lhůty pro zřízení pobočného poštovního úřadu šekového v Brně).

242, 13. XII. 1923; 1450. VIII.

Řeč v rozpravě:

o přihlížení k potřebám válečných poškozenců při zadávání kantin, trafik a pod. (zpr. t. 2481).

84, 6. VIII. 1921; 1168. III.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. polit.).

95, 21. XI. 1921; 652. IV.

o změně a doplnění některých ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 3291).

115, 20. XII. 1921; 1851. IV.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hosp. a soc.-pol.).

174, 28. XI. 1922; 1184. VI.

o upravení drahotní přirážky k důchodům váleč. poškozenců (zpr. t. 3915).

178, 12. XII. 1922; 1556. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.).

233, 28. XI. 1923; 825- VIII.

o konečné úpravě rakousko-uherských válečných půjček (zpr. t. 4825).

285, 12. IX. 1924; 1386. IX.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. hospod.)

306, 26. XI. 1924; 634. X.

Interpelace:

ve věci živelní pohromy na Znojemsku,

t. 318. 14, 26. X. 1920; 22. II.

odpov. t. 701. 20, 11. XI. 1920; 277. II.

Dotazy:

o poměrech na Znojemsku.

23, 23. XI. 1920; 362. II.

odpov. 69, 24. VI. 1921; 183. III.

o snížení poplatků za připouštění koní.

74, 19. VII. 1921; 575. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 10. IV.ISP (příhlásit)