Jozef Matějička

Narozen: v roce 1922

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

MATĚJIČKA Jozef

KSČ

84 (Severočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 11.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem ústavně právního výboru.

Zpravodajem:

výb. pro plán a rozp., průmysl, úst. práv. (o hospodářské arbitráži.) (T. 108.)

16, 19. 12. 1962; 15, 23.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o místních lidových soudech (t. 36).

7, 18. 4. 1961; 149.

Dotaz:

(o pozemních komunikacích, silniční zákon.) (T. 57.)

10. 30. 11. 1961; 166.ISP (příhlásit)