Robert Kunst

Narozen: v roce 1885
Zemřel: v roce 1974

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KUNST Robert

XXI. voleb. kraj

ČSD K Kn

Nastoupil za Feczko Štěpána, jehož volba nebyla ověřena.

Volba verifikována 40, 11. I. 1920; 1570. I.

Slib vykonal 8, 16. VI. 1920; 353. I.

Byl členem výb. imunit. a práv.

Přestal býti členem klubu K a stal se členem klubu Kn.

361, 18. IX. 1925; 558. XI.

Návrhy:

na poskytnutí pomoci malozemědělcům a domkářům v župě košické, postiženým živelní pohromou,

t. 4187. 215, 27. VI. 1923; 528. VII.

Řeč v rozpravě:

o prozatímní úpravě poručenské a opatrovnické agendy na Slovensku a Podkarpatské Rusi (zpr. t. 3749).

156, 26. VI. 1922; 1472. V.

o státní podpoře spořitelen na Slovensku a Podkarpatské Rusi (zpr. t. 3938).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1939. VI.

o naléh. interp. ve věci hospodářské krise a nezaměstnanosti (t. 3977, 3989, 3992 a 3994).

193, 28. II. 1923; 2337. VI.

o upravení poměru státní správy R. Č. k Čsl. akciové společnosti Oderské (zpr. t. 4340).

242, 13. XII. 1923; 1495. VIII.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. fin. a kult.).

369, 2. X. 1925; 1043. XI.

Věcná poznámka:

týkající se prohlášení hraběte Andrássyho v uherském parlamentě ohledně národa slovenského.

67, 19. V. 1921; 94. III.

Interpelace:

o nezákonném postupu státního návladního Kubíčka v Prešově na Slovensku,

t. 1489. 56, 17. II. 1921; 2263. II.

odpov. t. 2120. 67, 19. V. 1921; 112. III.

Dotazy:

ohledně soudního řízení proti L. Koreňovi, býv. policej. kapitánovi města Bardiova.

40, 11. I. 1921; 1571. II.

o nezákonitém obchodování starosty v Bardiově.

67, 19. V. 1921; 98. III.

Žádost ve věcech imunity:

vrch. stát. zastupit. v Košicích (přečin podle §§ 1, 3, odst. II., č. 2 zák. čl. XLI z r. 1914)

159, 24. X. 1922; 7. VI.

zpr. t. 4422; zprav. V. Dyk;

vydán: 248, 18. III. 1924; 110, 111. IX.

soud. stol. v Užhorodě (přečin podle § 4, odst. II., zák. čl. XL z r. 1914)

245, 19. XII. 1923; 1660. VIII.

zpr. t. 4649; zprav. J. Rouček;

vydán: 273, 13. VI. 1924; 952-3. IX.

soud. stol. v Užhorodě (přečin podle § 1, § 2, § 3, č. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914, jehož se dopustil článkem v "Munkás Ujságu" dne 25. června 1922)

275, 18. VI. 1924; 998. IX.

zpr. t. 4777; zprav. V. Dyk;

vydán: 311, 10. XII. 1924; 840. X.ISP (příhlásit)