Andrej Kubál

Narozen: v roce 1880
Zemřel: v roce 1957

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KUBÁL Andrej

XV. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. kult. - inic. - rozp. - - soc. pol. - ústav. práv. - zásob. zdrav. a zeměd.

Návrhy:

na změnu některých ustanovení XIV z. čl. z r. 1914 o tisku, t. 1263.

46, 25. I. 1921; 1822. II.

Interpelace:

o zabavení letáku trnavské skupiny spolku grafických dělníků na Slovensku,

t. 4596/XI. 265, 27. V. 1924; 737. IX.

odpov. t. 4794/X. 281, 4. IX. 1924; 1180. IX.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Bratislavě (zločin pobuřování podle § 172, odst. 1. a 2. tr. z., a § 19 zák. čl. LXIII z r. 1912)

90, 26. X. 1921; 242. IV.

hlav. stát. zastupit. v Bratislavě (přečin pobuřování podle § 172, odst. 1. tr. z.)

159, 24. X. 1922; 1. VI.

zpr. t. 3837; zprav. J. Koudelka;

nevydán 167, 14. XI. 1922; 431. VI.

okr. s. v Trnavě (urážka na cti ca kaplan Raška z Trnavy)

219, 30. X. 1913; 21. VIII.

zpr. t. 4577; zprav. J. Mach;

vydán: 272, 12. VI. 1924; 908. IX.

okr. s. v Trnavě (přečin urážky na cti ca dr. Plachlo).

281, 4. IX. 1924; 1185. IX.

zpr. t. 4850; zprav. J. Konečný;

nevydán 330, 16. III. 1925; 1327. X.ISP (příhlásit)