Josef Kříž

Narozen: v roce 1878

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KŘÍŽ Josef

XIX. voleb. kraj

ČSD K Kn

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. doprav. - soc. pol. a stát. zříz.

Stal se členem klubu K

177, 7. XII. 1922; 1533. VI.

Vystoupil z klubu K a stal se členem klubu Kn

342, 22. V. 1925; 108. XI.

Návrhy:

na okamžité vypracování projektu stavby dráhy Tisovec Muráň v župě gemerské na Slovensku, t. 193.

11, 8. VII. 1920; 574. I.

na zřízení čekárny pro cestující na osobní zastávce Lískovec na trati Vrůtky-Lučenec na Slovensku, t. 931.

31, 4. XII. 1920; 1227. II.

na zrušení dovozních cel na poživatiny, sloužící výživě pracujících, t. 4976.

308, 3. XII. 1924; 784. X.

Resoluce:

k osnově zákona o nouzové výpomoci státním zaměstnancům (zpr. t. 854).

26, 25. XI. 1920; 553. II.

2 resol. k osnově zák. o nabytí Buštěhradské železnice státem (zpr. t. 4147), týkající se znovupřijetí propuštěných zaměstnanců do služeb drážních a poskytnutí jim dostatečné lhůty k ovládnutí služebního jazyka.

213, 14. V. 1923; 457, 458. VII.

Řeč v rozpravě:

o nouzové výpomoci státním zaměstnancům, (t. 854).

26, 25. XI. 1920; 544. II.

o vydání zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 1572).

56, 17. II. 1921; 2303. II.

o prohlášení min. předs. J. Černého o událostech v Krompaších na Slovensku.

58, 1. III. 1921; 2402. II.

o upravení požitků veškerým státním zaměstnancům (zpr. t. 3944).

181, 15. a 16. XII. 1922; 1657. VI.

o nabytí Buštěhradské železnice státem (zpr. t. 4147).

213, 14. V. 1923; 436. VII.

213, 14. V. 1923; 436. VII.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.)

235, 29. XI. 1923; 1017. VIII.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. hospod.)

305, 25. XI. 1924; 590. X.

o státně-zaměstnaneckých předlohách (zpr. t. 5019, 5020, 5021 a 5022).

316, 18. XII. 1924; 942. X.

o pojištění osob samostatně hospodařících (zpr. t. 5174).

345, 4. VI. 1925; 215. XI.

Prohlášení:

jménem klubu Kn, jímž protestuje proti zamýšlené úpravě platů stát. zaměstnanců.

362, 18. IX. 1925; 601. XI.

Interpelace:

naléhavá, o trestním stíhání a šikanování železničních zaměstnanců, kteří uposlechli výzvy svých organisací na zahájení 2hodinné manifestační stávky v den 1. května a o hromadném přesazování železničních zaměstnanců na jiná služební místa,

t. 4137. 211, 12. V. 1923; 386. VII.

odpov. t. 4160. 213, 14. V. 1923; 466. VII.

naléhavá, o přesazování železničních zaměstnanců z důvodů národnostních,

t. 4329. 239, 10. XII. 1923; 1268. VIII.

odpov. t. 4500/XII. 263, 15. IV. 1924; 628. IX.

naléhavá, o neprodlené novelisaci zákona z 20. prosince 1922, č. 394 Sb. z. a n.,

t. 4496. 250, 26. III. 1924; 175. IX.

odpov. t. 4612/XIV. 269, 5. VI. 1924; 818. IX.

o nepřístojnosti při osobní dopravě na Košicko-Bohumínské dráze,

t. 60. 7, 15. VI. 1920; 332. I.

odpov. t. 366. 14, 26. X. 1920; 26. II.

ohledně nevyplacení služeb. požitků vyplývajících ze zákona ze 7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n., zaměstnancům Košicko-Bohumínské dráhy,

t. 93. 8, 16. VI. 1920; 353. I.

odpov. t. 382. 14, 26. X. 1920; 26. II.

stran nesprávného zařazení poštovních zaměstnanců při poštov. úřadě v Ružomberku,

t. 96. 8, 16. VI. 1920; 354. I.

odpov. t. 372. 14, 26. X. 1920; 26. II.

stran nesprávného postupu proti dělnictvu, zaměstnanému u lesní správy v Liptovském Hrádku na Slovensku a neuznávání organisace a důvěrníků,

t. 227. 11, 8. VII. 1920; 572. I.

odpov. t. 520. 14, 26. X. 1920; 30. II.

o bytových poměrech zaměstnanců ředitelství stát. drah Praha-Jih,

t. 4256/II. 226, 13. XI. 1923; 249. VIII.

odpov. t. 4395/XXII. 247, 6. III. 1924; 21. IX.

o nepřístojnostech a šikanování železničních zaměstnanců přednostou stanice Cyrilem Jaskovem v Užhorodě a propuštění železničních dělníků v Čopu, odboru pro udržování dráhy v Berehově (Beregsás) na Podkarpatské Rusi,

t. 4256/III. 226, 13. XI. 1923; 249. VIII.

o prodlužování pracovní doby železničních zaměstnanců kategorií staničních a jízdních,

t. 4354/IV. 245, 19. XII. 1923; 1659. VIII.

odpov. t. 4395/VIII. 247, 6. III. 1924; 20. IX.

o dodatečném předpisování daní z příjmu železničním zaměstnancům za minulá léta 1919-1922,

t. 4462/XIV. 252, 1. IV. 1924; 231. IX.

odpov. t. 4746/IV. 281, 4. IX. 1924; 1179. IX.

o vyplácení doživotní renty železničním erárem nezletilé M. Skvrnové ze Sendražic v okr. jaroměřském,

t. 4551/XV. 265, 27. V. 1924; 737. IX.

odpov. t. 4794/XXII. 281, 4. IX. 1924; 1181. IX.

o vyplácení doživotní renty železničním erárem Marii Skvrnové ze Sendražic z okresu jaroměřského,

t. 4926/II. 309, 3. XII. 1924; 809. X.

odpov. t. 5051/I. 324, 5. III. 1925; 1237. X.

Dotazy:

o omezení kompetence vojenského ředitelství na Slovensku.

3, 2. VI. 1920; 32. I.

o zabraňování vykonávati funkce členům okres. hospodářských rad, jež jsou železnič. zřízenci, úřady železničními.

28, 1. XII. 1920; 725. II.

o propouštění dělníků v Kralupech.

51, 4. II. 1921; 2085. II.

odpov. 118, 10. I. 1922; 1981. IV.

o zrušení existenčních přídavků pro nižší kategorie státních zaměstnanců na Slovensku.

54, 14. II. 1921; 2185. II.

odpov. 68, 31. V. 1921; 136. III.

o vypovídání železničních zaměstnanců Košicko-Bohumínské dráhy v Žilině županským úřadem v Trenčíně.

57, 18. II. 1291; 2361. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 100. III.

stran nedoplaceného služného Petru Bujoku, dozorci výměn v Šumberku ve Slezsku z doby plebiscitu na Těšínsku.

173, 24. XI. 1922; 1117. VI.

odpov. 195, 8. III. 1923; 2458. VI.

o poškozování zaměstnanců dílen Pražsko-Bubenských.

199, 10. IV. 1923; 16. VII.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 523. VII.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)

86, 18. X. 1921; 23. IV.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem, k návrhu sen. Karla Berana a redaktora Viléma Brodeckého)

107, 15. XII. 1921; 1515. IV.

zpr. t. 3397; zprav. J. Koudelka;

vydán: 129, 27. I. 1922; 2746-7. IV.

okr. s. pro přestupky v Praze (urážka na cti contra Müller)

164, 7. XI. 1922; 347. VI.

řízení zast. 199, 10. IV. 1923; 21. VII.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečin podle § 15, č. 3, § 18, č. 1 zákona na ochranu republiky a pro přečin podle § 300 tr. z., jichž se dopustil výroky na schůzi dne 14. srpna 1924 v Mor. Ostravě)

294, 30. X. 1924; 31. X.

zpr. t. 4992; zprav. Fr. Modráček;

vydán: 351, 1. VII. 1925; 373. XI.

Volán k pořádku:

322, 11. II. 1925; 1097. X.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

po dobu 10 schůzí a zbaven posl. platu na měsíc březen.

322, 11. II. 1925; 1097-8. X.ISP (příhlásit)